FIRE-STOP, s.r.o. Břeclav

PoděkováníHistorie firmy se datuje od roce 1994, kdy vzniklo sdružení dvou fyzicky podnikajících osob Machač - Ryšavý, FIRE-STOP Břeclav. Hlavní náplní je smluvní zajišťování úkolů v požární ochraněbezpečnosti a ochraně zdraví při práci jednotlivých firem. V roce 1999 se sdružení transformovalo na společnost s ručením omezeným FIRE‑STOP, s.r.o. Břeclav, která pokračuje v úspěšně započaté práci bývalého sdružení fyzicky podnikajících osob.

  Úkoly v požární ochraně jsou zabezpečovány výhradně osobami odborně způsobilými dle § 11 zákona o Požarní ochraně - viz osvědčení odborné způsobilosti Ministersva vnitra. Problematika požární ochrany pro účely státní správy je zabezpečována soudním znalcem v požární ochraně - viz jmenovací dekret znalce v oboru Požární ochrany. Požární bezpečnosti staveb je zabezpečována autorizovanou osobou - osvědčení o autorizaci ČKAIT. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je zabezpečována certifikovaným specialistou bezpečnosti práce - viz osvědčení.

Naše služby

Reference

Předchozí
Následující


Najdete nás i na facebooku !


© Copyright 2022 fire-stop.cz. Všechna práva vyhrazena.

Designed & Created by Vones.org

Loading