*** POŽÁRNÍ OCHRANA***BEZPEČNOST PRÁCE***

fs_logo

Historie firmy se datuje od r. 1994, kdy vzniklo sdružení dvou fyzicky podnikajících osob Machač - Ryšavý, FIRE-STOP Břeclav. Hlavní náplní je smluvní zajišťování úkolů v požární ochraně a bezpečnosti a ochraně zdraví při práci jednotlivých firem. V r. 1999 se sdružení transformovalo na společnost s ručením omezeným FIRE-STOP, s.r.o. Břeclav, která pokračuje v úspěšně započaté práci bývalého sdružení fyzicky podnikajících osob. Úkoly v požární ochraně jsou zabezpečovány výhradně osobami odborně způsobilými dle § 11 zákona o PO - viz osvědčení odborné způsobilosti MV. Problematika požární ochrany pro účely státní správy je zabezpečována soudním znalcem v požární ochraně - viz jmenovací dekret znalce v oboru PO. Požární bezpečnosti staveb je zabezpečována autorizovanou osobou - viz osvědčení o autorizaci ČKAIT. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je zabezpečována certifikovaným specialistou bezpečnosti práce - viz. osvědčení.