Požární ochrana

 • externí výkon funkce odborně způsobilé osoby v požární ochraně (dodavatelsky pro jednotlivé firmy)
 • zpracování posouzení požárního nebezpečí dle § 6a zákona o požární ochraně
 • začlenění kategorizace provozovaných činností dle § 4 zákona o požární ochraně
 • zpracování tematických a časových plánů školení a odborné přípravy dle vyhlášky o požární prevenci
 • školení a odborné přípravy zaměstnanců v oblasti požární ochrany dle vyhlášky o požární prevenci
 • konkrétní cenu za školení požární ochrany skupin Vám zpracujeme na vyžádání dle rozsahu školení a počtu školených osob, zaměstnanců či skupin (orientační cena od 100 Kč/osoba)
 • zpracování dokumentace zdolávání požárů (operativní plány a karty objektů) dle vyhlášky o požární prevenci
 • zpracování požárních řádů, požárních evakuačních plánů pracovišť dle vyhlášky o požární prevenci
 • zpracování požárně bezpečnostního řešení k projektům staveb a změnám užívání staveb - cena dohodou dle rozsahu
 • příprava staveb ke kolaudaci z hlediska požární ochrany - cena dohodou dle rozsahu
 • fotoluminiscenční bezpečnostní značení s dlouhým dosvitem včetně poradenství
 • konzultační a poradenská činnost v oblasti požární ochrany - cena dohodou dle rozsahu

Dále provádíme kontroly:

 • požárních uzávěrů
 • požárních ucpávek potrubí, kabelů
 • stěnových uzávěrů
 • nástřiků kabelů
 • požárně bezpečnostních zařízení - PROMAT

Najdete nás i na facebooku !


© Copyright 2023 fire-stop.cz. Všechna práva vyhrazena.

Designed & Created by Vones.org

Loading