Ekologie a odpady

  • funkce externího ekologa (odpadový hospodář) se všemi garancemi
  • semináře a školení legislativy ŽP
  • integrovaný registr právních a jiných povinností
  • dokumentace pro EMS dle ISO 14001 – vytvoření a aktualizace
  • individuální poradenství (osobně, telefonem, e-mailem)
  • dokumentace dle platné legislativy - provozní řády, plán odpadového hospodářství, nakládání s chemickými látkami a přípravky, havarijní plány ....
  • podnikové směrnice a metodické příručky v oblasti ŽP
  • zpracování povinných hlášení

Najdete nás i na facebooku !


© Copyright 2023 fire-stop.cz. Všechna práva vyhrazena.

Designed & Created by Vones.org

Loading